Jak wywierać wpływ na innych?

Jak wywierać wpływ na innych? Istnieją techniki, które powodują, że jeden człowiek ulega wpływowi drugiego – bezrefleksyjnie, zgodnie z przewidywaniami. Znajomość tych [...]